Text: -A A +A

Специалистите по образователни методи провеждат проучвания и разработват или консултират относно образователни методи, курсове и помощни занятия. Те преглеждат и оценяват работата на учителите, функционирането на образователните институции и постигнатите резултати, както и правят препоръки за промени и подобрения.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2351

Специалистът по образователни методи има следните основни длъжностни задължения:

 • изследва настоящи разработки относно учебна програма, образователни методи и други образователни практики, както и консултира относно необходимите промени и възможните подобрения;
 • оценява и консултира относно съдържанието на учебните курсове и методите на изпитване и оценяване;
 • проучва аудио-визуални и други учебни помагала и планират и организира относно тяхното въвеждане в образователния процес;
 • документира настоящи разработени предмети и курсове и оценява нови курсове за обучение;
 • осигурява професионално развитие, обучение и консултативни услуги на учители;
 • организира и провежда семинари и конференции за обучение на преподаватели по новите програми и методи;
 • разработва структурата, съдържанието и целите на новите образователни курсове и програми;
 • посещава периодично училища и обсъжда с административния и преподавателския персонал въпроси, свързани с учебната програма, образователните методи, материално-техническото оборудване и други подобни;
 • посещава класните стаи с цел наблюдение на образователните техники, оценяване на представянето на учителите, както и постигнатите учебни резултати;
 • изготвя доклади и правя препоръки до образователните органи относно възможни промени и подобрения в учебната програма и образователните методи.

Длъжности за тази професионална група:

 • Учител методик
 • Възпитател методик

Не включва:

 • Педагогически съветник
 • Психолог, училищен
Прочетено: 359 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!