Text: -A A +A

Персоналът, водещ документи за производствени материали изчислява необходимите количества материали на точно определени дати за производство, строителство и други производствени дейности, изготвя и проверява производствени графици.

Клас: Помощен административен персонал

Код по НКПД: 4322

Персоналът, водещ документи за производствени материали имат следните основни длъжностни задължения:

  • изчислява количеството, качеството и типа на необходимите материали съгласно производствената програма;
  • изготвя графици съгласно производствените изисквания, при необходимост осигурява доставката на материали и води съответната документация;
  • изготвя и помага при изготвянето на производствените графици въз основа на заявките на клиентите, производствените мощности и производителността;
  • проверява стоковите наличности, организира доставки и отговаря за закъсненията и престоите;
  • записва и координира работните потоци и материали между различни отдели.

Длъжности за тази професионална група:

  • Отчетник, инвентаризация на материали (инвентарчик)
  • Отчетник, планиране на материали
Прочетено: 1,466 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!