Text: -A A +A

Служителите, човешки ресурси поддържат и актуализират досиетата на личния състав, като например информация за служебни прехвърляния и повишавания, оценки за качеството на работата, взети и натрупани отпуски на служители, заплати, квалификация и обучение.

Клас: Помощен административен персонал

Код по НКПД: 4416

Служителите, човешки ресурси имат следните основни длъжностни задължения:

  • актуализират информация за персонала, движението по трудовия стаж, заплатите, оценките за качество на работата, квалификация и обучение, взетите и натрупани отпуски на служителите;
  • създават досиета на новопостъпили служители и проверяват пълнотата им;
  • обработват заявления за назначаване на работа и повишаване в длъжност и съветват кандидатите относно резултатите;
  • получават и отговарят на запитвания за назначения по трудов договор и съответните условия;
  • изпращат заявления и обяви за работа и изпити за приемане на работа;
  • поддържат и актуализират ръчни и компютризирани системи за съхранение и регистрация на досиета, съставят и изготвят отчети и документи, свързани с човешките ресурси;
  • съхраняват и откриват досиетата на личния състав при поискване.

Длъжности за тази професионална група:

  • Асистент, човешки ресурси
  • Служител, човешки ресурси
Прочетено: 7,821 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!