Text: -A A +A

Системните анализатори провеждат проучвания, анализират и оценяват изискванията на клиентите относно информационните технологии, процедурите и проблемите, както и разработват и внедряват предложения, препоръки и планове за подобряване на текущи или бъдещи информационни системи.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2511

Системните анализатори имат следните основни длъжностни задължения:

 • консултират се с клиенти за да формулират и документират техните изисквания, както и с ръководители за постигане на споразумение относно системните принципи;
 • идентифицират и анализират бизнес процеси, процедури и работни практики;
 • идентифицират и оценяват степента на неефективност и препоръчват оптимални бизнес решения, съветват за системната функционалност и режим на работа;
 • поемат отговорност за функционални решения като създаване, адаптиране и изпълнение на планове за тестване на системи;
 • разработват функционални спецификации, използвани от системни разработчици;
 • развиват или модифицират системите с цел подобряване на работния поток или за обслужване на нови цели;
 • координират и свързват компютърните системи в рамките на дадена организация, за да се повиши съвместимостта.

Длъжности за тази професионална група:

 • Системен анализатор, информационни технологии
 • Бизнес анализатор, информационни технологии
 • Експерт, анализ и дизайн
 • Проектант, информационни системи
 • Бизнес консултант, информационни технологии
 • Анализатор, САП
 • Консултант, САП
 • Научен работник, компютърни науки
 • Администратор, САП, бизнес анализи
 • Системен архитект

Не включва:

 • Аналитик, компютърни комуникации
 • Аналитик, компютърни мрежи
 • Системен администратор
Прочетено: 3,141 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!