Text: -A A +A

Системните администратори разработват, контролират, поддържат и подпомагат оптималното използване и сигурността на информационните системи.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2522

Системният администратор има следните основни длъжностни задължения:

 • поддържа и администрира компютърни мрежи и свързаната с тях компютърна среда, включително компютърен хардуер, системен софтуер, софтуерни приложения и всички видове конфигурации;
 • препоръчва промени с цел подобряване на системи и мрежови конфигурации, както и определя хардуерни или софтуерни изисквания, свързани с подобни промени;
 • диагностира хардуерни и софтуерни проблеми;
 • извършва дейности по възстановяване на данни след повреди;
 • управлява различни конзоли с цел наблюдение работата на дадена компютърна система или мрежа, както и координира достъпа и използването на съответната компютърна мрежа.

Длъжности за тази професионална група:

 • Системен администратор
 • Мрежови администратор
 • Администратор, информационни системи
 • Приложен администратор
 • Администратор, компютърни системи
 • Консултант, администриране на системи
 • Мениджър, администриране на системи
 • Експерт, администриране на системи
 • Специалист, компютърни мрежи и системи

Не включва:

 • Администратор, бази данни
 • Аналитик, компютърни мрежи
 • Администратор, уеб сайт
 • Уебмастер
 • Администратор, уеб сайт
Прочетено: 2,100 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!