Text: -A A +A

Самолетните пилоти и сродните на тях специалисти контролират работата на механично, електрическо и електронно оборудване за управление на самолети за транспорт на пътници, пощи и товари, изпълняват съответни задачи преди и по време на полети.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3153

Самолетните пилоти и сродните на тях специалисти имат следните основни длъжностни задължения:

 • управляват самолети в съответствие с установени контролни и работни процедури;
 • подготвят и представят летателни планове или изучават стандартни;
 • контролират работата на механично, електрическо и електронно оборудване и осигуряват изправността на всички контролни уреди;
 • прилагат практически знания, свързани с управление на самолети за определяне и решаване на проблеми, възникнали по време на полети;
 • проверяват дневници за поддръжка, извършват проверки за осигуряване на механична изправност, извършени ремонти и изправността на цялото оборудване;
 • подписват необходими сертификати и водят официални дневници на полети;
 • участват в инструктажи и оперативки преди полети и поддържат връзка с въздушно движение и контрол на въздушния трафик.

Длъжности за тази професионална група:

 • Главен пилот
 • Летец-борден радист
 • Летец-втори пилот
 • Летец-борден инженер
 • Летец-пилот
 • Летец-пилот, изпитател
 • Летец-пилот, инспектор
 • Летец-пилот, инструктор
 • Летец-пилот, командир/капитан на самолет
 • Летец-пилот, хидроплан
 • Летец-пилот, хеликоптер
 • Летец-щурман
 • Летец-пилот, командир на хеликоптер
 • Летец-борден оператор
 • Летец-пилот, командир на звено
Прочетено: 1,195 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!