Text: -A A +A

Рецепционистите в хотели регистрират гости в хотели или други места за настаняване, посочват стаи, раздават ключове, осигуряват информация относно предоставяните услуги, правят резервации на стаи, записват свободните стаи, изготвят и представят сметки за дължимите суми на заминаващите гости и получават дължимите плащания.

Клас: Помощен административен персонал

Код по НКПД: 4224

Рецепционистите в хотели имат следните основни длъжностни задължения:

 • поддържат списък с наличните резервации, свободни и заети стаи;
 • регистрират пристигащите гости и раздават ключове за стаи;
 • предоставят информация относно хотелските услуги и наличните услуги в района на хотела;
 • предоставят информация за налични свободни стаи и правят резервации за тях;
 • отговарят на искания на гости, свързани с битово-техническа поддръжка и приемат оплаквания на клиенти;
 • свързват се с лицата, отговарящи за битово-техническа поддръжка;
 • съставят и проверят сметки на клиента относно такси за използване на компютърни и други системи;
 • получават и предават съобщения лично или чрез използване на телефон или телефонни централи;
 • изготвят и представят сметки за дължимите суми на заминаващите гости и получават дължимите плащания.

Длъжности за тази професионална група:

 • Рецепционист, хотел
 • Администратор, хотел
Прочетено: 10,463 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!