Text: -A A +A

Разработчиците на уеб съдържание и мултимедия съчетават проектантски и технически умения с цел проучване, анализиране, оценяване, проектиране, програмиране и модифициране на уебсайтове и приложения, които събират заедно текст, графики, анимации, снимки, аудио и видео изображения и други видове интерактивна медия.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2513

Разработчиците на уеб съдържание и мултимедия имат следните основни длъжностни задължения:

 • анализират, проектират и разработват интернет сайтове чрез смесване на артистичност и креативност със софтуерно програмиране и скриптови езици, както и взаимодействието с операционната среда;
 • проектират и разработват дигитални анимации, изображения, презентации, игри, аудио и видео клипове и интернет приложения чрез използване на мултимедиен софтуер, инструменти и помощни програми, интерактивни графики и езици за програмиране;
 • комуникират със специалисти по мрежи относно проблеми с уеб съдържанието, като обезопасяване и хостинг на уеб сайтове, контролиране и налагане на интернет и уеб защити, потребителски достъп, непрекъсваемост на работата, планове за съхранение и възстановяване на уеб съдържание след нежелани инциденти;
 • проектират, разработват и интегрират компютърни кодове с други специализирани входове като снимкови файлове, аудио файлове и скриптови езици, за да бъде изработен и поддържан даден уебсайт;
 • помагат при анализиране, определяне и разработване на интернет стратегии, уеб-базирани методологии и планове за развитие.

Длъжности за тази професионална група:

 • Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи
 • Програмист, уеб сайтове
 • Програмист, мултимедия
 • Проектант, уеб сайтове
 • Консултант, интернет програмиране
 • Разработчик, Интернет приложения
 • Разработчик, компютърни игри
 • Разработчик, интерактивно съдържание
 • Разработчик, мултимедия
 • Специалист, мултимедия

Не включва:

 • Уеб дизайнер
 • Уебмастер
 • Администратор, уеб сайт
 • Техник, уеб-сайт
Прочетено: 1,930 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!