Text: -A A +A

Тази единична група обхваща разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, некласифицирани другаде в 251 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2519

Разработчиците на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, некласифицирани другаде, имат следните основни длъжностни задължения:

 • разработват и документират планове за софтуерни тествания;
 • инсталират софтуер и хардуер, както и конфигурират софтуера на операционни системи при подготвката за тестване;
 • проверяват дали програмите функционират съгласно изискванията на потребителите и установените правила и процедури;
 • изпълняват, анализират и документират резултатите от тестването на софтуерни приложения, информационни и телекомуникационни системи;
 • разработват и внедряват политики, процедури и скриптове за тестване на софтуер и информационни системи.

Длъжности за тази професионална група:

 • Експерт, системно осигуряване
 • Експерт, технологично поддържане
 • Специалист, координатор информационни технологии
 • Специалист, планиране информационни технологии
 • Специалист, тестване софтуер
 • Аналитик, компютърно осигуряване на качеството
 • Специалист обучение, софтуерни приложения
Прочетено: 2,388 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!