Text: -A A +A

Ръководителите в здравеопазването планират, управляват, координират и оценяват предоставянето на здравни грижи в болници, клиники, обществени здравни агенции и подобни организации.

Клас: Ръководители

Код по НКПД: 1342

Ръководителят в здравеопазването има следните основни длъжностни задължения:

 • осигурява цялостно управление и ръководи предоставянето на здравни грижи в болници, клиники, обществени здравни агенции и подобни организации;
 • управлява, контролира и оценява работата на медицински, технически, административен, помощен, обслужващ, и друг вид персонал;
 • установява цели и дефинира оценителни и оперативни критерии за структурните звена, които ръководи;
 • ръководи или провежда процедури за набиране, назначаване или обучение на персонал;
 • разработва, внедрява и контролира процедури, политики и работни стандарти за медицински, технически, административен, помощен и обслужващ персонал;
 • контролира използването на диагностични услуги, болнични легла, оборудване и персонал с цел да се осигури ефективно използване на ресурсите и оценяване на нуждите от допълнителен персонал, оборудване и услуги;
 • управлява административни дейности, като бюджетно планиране, изготвяне на отчети и контролиране на разходи за консумативи, оборудване и услуги;
 • консултира се с други доставчици на здравни и социални услуги, съвети на директори и органи на финансиране с цел координиране на предоставянето на услуги;
 • съветва държавните органи относно мерки за подобряване на здравните и социалните услуги;
 • представлява организацията при преговори, на събрания, семинари, публични изслушвания или форуми;

Длъжности за тази професионална група:

 • Директор НЕЛК
 • Директор, здравно заведение
 • Директор/Управител/Ръководител, лечебно заведение
 • Председател ТЕЛК
 • Председател ДЕЛК
 • Управител, лечебно заведение за извънболнична помощ
 • Ръководител/Управител, здравно заведение
 • Ръководител, лаборатория
 • Ръководител, служба по трудова медицина
 • Началник клиника
 • Лекар, началник отделение/лаборатория
 • Главна медицинска сестра
 • Старша медицинска сестра
 • Старши рентгенов лаборант
 • Старши медицински лаборант
 • Главна акушерка
 • Старша акушерка
 • Главен рехабилитатор
 • Старши рехабилитатор

Не включва:

 • Управител, дом за стари хора със здравни грижи
 • Управител, дом за стари хора без здравни грижи
Прочетено: 1,724 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!