Text: -A A +A

Ръководителите в риболова и аквакултурите планират, управляват и координират разнообразни дейности в големи (с йерархична структура на управление) рибни стопанства за развъждане и отглеждане на риби и миди, както и лов на риби или други водни животни в солени или сладководни басейни.

Клас: Ръководители

Код по НКПД: 1312

Ръководителят в риболова и аквакултурите има следните основни длъжностни задължения:

 • наблюдава пазарната дейност в рибното стопанство и риболова и планира обема на продукцията съобразно договорните изисквания и пазарното търсене;
 • определя и управлява бюджети, наблюдава произведената продукция и разходите за нея, записват информация на добри управленски практики за рибовъдни стопанства и риболов и изготвя финансови и оперативни отчети;
 • преговаря с купувачи за продажба на риболовна продукция и улов;
 • сключва договори със собственици на плавателни съдове за риболов или рибни стопанства за производство на продукция и управление на производството;
 • контролира и провежда изследвания на риби или аквакултури с цел установяване на заболявания или паразити;
 • планира и координира дейности за повишаване люпенето или темповете на растеж, както и предотвратяване на болести в люпилните;
 • контролира средата, за да поддържа или подобряват условията за живот на водните организми;
 • управлява и контролира размножаването на рибите, инкубацията на яйцата, развъждането и отглеждането на риба като прилагат знания и техники за култивиране на риби;
 • координира селектирането и поддържа потомството на рибите;
 • управлява и контролира прехвърлянето на зрели риби в езера, водоеми, реки или изкуствени водоеми;
 • закупува машини, оборудване и материали, например плавателни съдове и риболовни мрежи;
 • организира поддържането на кораби, лодки и оборудване;
 • контролира подбора, обучението и работата на заетите в рибните стопанства и риболова и доставчици.

Длъжности за тази професионална група:

 • Ръководител участък, риболов
 • Ръководител, риболов
 • Ръководител, рибовъдство

Не включва:

 • Фермер, рибовъд
 • Фермер, отглеждащ аквакултури
 • Рибар, вътрешни води
 • Риболовец, дълбоки морски води
Прочетено: 620 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!