Text: -A A +A

Ръководителите в областта на услугите за грижи за възрастни хора планират, управляват, координират и оценяват предоставянето на услуги по настаняване и персонални грижи за възрастни хора.

Клас: Ръководители

Код по НКПД: 1343

Ръководителят в областта на услугите за грижи за възрастни хора има следните основни длъжностни задължения:

 • осигурява цялостно управление и ръководи предоставянето на настаняване и персонални грижи за възрастни хора;
 • управлява, контролира и оценява работата на медицински, технически, административен, помощен, обслужващ и друг вид персонал;
 • установява цели и дефинира оценителни и оперативни критерии за структурните звена, които ръководи;
 • ръководи или провежда процедури за набиране, назначаване или обучение на персонал;
 • разработва, внедрява и контролира процедури, политики и работни стандарти за медицински, технически, административен и обслужващ персонал;
 • ръководи и координира медико-социални програми и грижи за възрастни хора;
 • управлява административни дейности, като бюджетно планиране, изготвяне на отчети и контролиране на разходи за консумативи, оборудване и услуги;
 • консултира се с други доставчици на здравни и социални услуги, съвети на директори и органи на финансиране с цел координиране на предоставянето на услуги;
 • съветва държавните органи относно мерки за подобряване на здравните и социалните услуги;
 • представлява организацията при преговори, на събрания, семинари, публични изслушвания или форуми.

Длъжности за тази професионална група:

 • Управител, дом за стари хора със здравни грижи
 • Управител, дом за стари хора без здравни грижи
 • Координатор, грижи за възрастни хора в общността

Не включва:

 • Директор/Управител/Ръководител, здравно заведение
 • Директор/Управител/Ръководител, лечебно заведение
Прочетено: 1,140 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!