Text: -A A +A

Ръководителите в областта на информационните и комуникационните технологии планират, управляват и координират придобиването, разработването, поддръжането и използването на компютърни и телекомуникационни системи. Те са ръководители на отдели в предприятия или управители на предприятия без йерархична структура на управление.

Клас: Ръководители

Код по НКПД: 1330

Ръководителят в областта на информационните и комуникационните технологии има следните основни длъжностни задължения:

 • консултира се с потребители, ръководството, продавачи и техници, за да се оцени необходимостта от компютъризиране, системни изисквания и специфична технология, които да удовлетворят тази потребност;
 • формулира и управлява стратегии, политики и планове за информационни и комуникационни технологии;
 • управлява избора и инсталирането на информационни и комуникационни технологични ресурси и осигурява обучение на потребителите;
 • управлява дейности в областта на информационните и комуникационни технологии, анализира работния поток, установява приоритети, разработва стандарти и определя крайни срокове за изпълнение;
 • контролира сигурността на информационни и комуникационни системи;
 • възлага, наблюдава, ръководи и управлява работата на системни анализатори, програмисти и други служители, занимаващи се с компютърни технологии;
 • оценява технологиите, използвани в организацията и необходимостта от тях, препоръчва подобрения свързани с хардуера и софтуера;
 • изготвя и управлява бюджети, контролира разходи и осигурява ефективно използване на ресурсите;
 • установява и управлява оперативни и административни процедури;
 • контролира подбора, обучението и работата на персонала;
 • представлява предприятието или организацията на събрания, семинари и конференции в областта на информационните и комуникационни технологии.

Длъжности за тази професионална група:

 • Директор, информационни системи
 • Директор/ Мениджър, информационни технологии
 • Началник, пощенска станция
 • Ръководител, комуникационни технологии
 • Ръководител, информационно обслужване
 • Ръководител, компютърно обслужване
 • Ръководител, компютърни системи: разработка на системи
 • Ръководител, информационни и комуникационни технологии
 • Мениджър, мрежи
 • Мениджър, софтуерни приложения
 • Мениджър, софтуерно развитие
 • Мениджър, обработка на данни
 • Управител, пощи
 • Управител, Интернет доставки
 • Ръководител радио/телевизионни станции
 • Ръководител, сектор/студиен комплекс - радио и телевизия
 • Главен редактор, радио/телевизия
 • Директор на дирекция, радио/телевизия
 • Директор, радио/телевизионна програма
 • Ръководител, техническа смяна радио/телевизия
 • Мениджър ИТ център
 • Директор, информационни системи и системи за управление
 • Ръководител, информационни и комуникационни технологии и системи за управление
 • Ръководител подвижни радиорелейни/телевизионни станции
 • Изпълнителен продуцент
Прочетено: 2,521 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!