Text: -A A +A

Ръководителите по управление на човешките ресурси планират, управляват и координират политики относно персонала, индустриалните отношения, здравословни и безопасни условия на труд на предприятия или организации или управляват дейности на предприятия, които предоставят такива услуги.

Клас: Ръководители

Код по НКПД: 1212

Ръководителят по управление на човешките ресурси има следните основни длъжностни задължения:

 • планира, управлява и координира персонала и индустриалните отношения, политики и практики на предприятието или организацията;
 • планира и организира процедури по набиране и обучение на персонал, поощряване, прехвърляне и освобождаване на служители;
 • планира и организира договаряне и процедури за определяне на структурата и нивото на работната заплата и за информиране на работниците относно условията за наемане на работа;
 • контролира програми и дейности, свързани с безопасни и здравословни условия на труд;
 • определя и управлява бюджети, контролира разходите и осигурява ефективно използване на ресурсите;
 • определя и управлява оперативни и административни процедури;
 • контролира разработването и функционирането на информационни системи за управление на персонала;
 • осигурява съответствие с действащите закони, наредби и стандарти относно правата на работниците, здравословни и безопасни условия на труд, равни възможности и подобни проблеми;
 • контролира подбора, обучението и работата на персонала за цялото предприятие или организация;
 • консултира се със старши ръководители и с ръководители на други структурни звена и отдели;
 • представлява предприятието или организацията при отношенията им с други органи или организации.

Длъжности за тази професионална група:

 • Управител, човешки ресурси
 • Директор/Мениджър човешки ресурси
 • Ръководител, отдел човешки ресурси
 • Ръководител, сектор човешки ресурси
 • Ръководител, организация и ефективност на труда
 • Ръководител, набиране на персонал
 • Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд
Прочетено: 1,652 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!