Text: -A A +A

Ръководителите на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове планират, организират и контролират дейностите на предприятия, които предлагат спортни, културни и други развлекателни услуги.

Клас: Ръководители

Код по НКПД: 1431

Ръководителите на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове имат следните основни длъжностни задължения:

 • планират и организират обхвата и разнообразието от програми за развлечения, атракции, културни дейности, спорт и фитнес, които се предлагат от центъра;
 • осигуряват поддържането на съоръженията в чисто и добро състояние;
 • информират се за новите тенденции и развитието на изобразителните изкуства, организиране на театрални постановки и изпълнения на групи и оркестри;
 • консултират клиентите за наличните съоръжения и ги рекламират във връзка с провеждане на събития, шоу програми и други подобни дейности;
 • проверяват и проследяват всички парични плащания и правят редовни проверки на запасите;
 • изготвят и управляват бюджети; контролират разходите и осигуряват ефективно използване на ресурси;
 • планират и управляват ежедневните дейности;
 • контролират подбора, обучението и работата на персонала;
 • осигуряват съответствие с наредбите и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Длъжности за тази професионална група:

 • Генерален секретар, спортна организация
 • Главен секретар, Народен театър
 • Главен секретар, спортна организация
 • Директор на културна организация/културен институт
 • Директор, театър
 • Директор, кино
 • Заместник-директор, институт/организация за културни дейности
 • Заместник-председател, спортен клуб
 • Заместник-председател, спортна организация
 • Заместник-председател, дружество за физкултура и спорт
 • Заместник-директор, театър
 • Председател, спортен клуб
 • Председател, спортна организация
 • Председател, дружество за физкултура и спорт
 • Управител, отдих/ почивна база
 • Управител, спортни дейности
 • Управител, казино
 • Управител, бинго зала
 • Управител, зала игрални автомати
 • Управител, развлекателни/увеселителни паркове
 • Ръководител, отдел в културните дейности
 • Ръководител отдел, отдих
 • Ръководител отдел, спортни дейности
 • Директор на районна дирекция
 • Управител културни дейности
 • Спортен мениджър

Не включва:

 • Директор на музей/галерия
 • Директор, библиотека
Прочетено: 1,497 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!