Text: -A A +A

Ръководителите на социални услуги планират, управляват и координират предоставянето на програми за социални и обществени грижи като: парично подпомагане, семейна помощ и консултиране, включително за деца и други обществени програми и услуги.

Клас: Ръководители

Код по НКПД: 1344

Ръководителят на социални услуги има следните основни длъжностни задължения:

 • осигурява цялостно управление и ръководи предоставянето на социални и обществени грижи като парично подпомагане, семейна помощ и консултиране;
 • разработва, внедрява и контролира процедури, политики и работни стандарти за персонала;
 • контролира и оценява ресурсите, необходими за предоставянето на социални, семейни и други видове социални услуги;
 • управлява административни дейности, като бюджетно планиране, изготвяне на отчети и контролиране на разходи за консумативи, оборудване и услуги;
 • консултира се с други доставчици на социални и здравни услуги, съвети на директори и органи на финансиране с цел сътрудничество и координиране на предоставяните услуги;
 • съветва държавните органи относно мерки за подобряване на здравните и социалните услуги;
 • представлява на организацията при преговори, на събрания, семинари, публични изслушвания или форуми;
 • изготвя и управлява бюджети, контролира разходи и осигурява ефективно използване на ресурсите;
 • установява и управлява оперативни и административни процедури;
 • контролира подбора, обучението и работата на персонала.

Длъжности за тази професионална група:

 • Директор, социални услуги в общността
 • Директор, специализирана институция
 • Управител, социални услуги в общността
 • Управител, специализирана институция
 • Социален предприемач
Прочетено: 1,310 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!