Text: -A A +A

Ръководителите на финансови дейности планират, управляват и координират финансовите операции на предприятието или организацията, като се консултират със старши ръководители и с ръководители на други структурни звена или управляват дейности на предприятия, които предоставят финансови услуги.

Клас: Ръководители

Код по НКПД: 1211

Ръководителят на финансови дейности има следните основни длъжностни задължения:

 • планира, управлява и координира финансовите операции на предприятието или организацията;
 • оценява финансовото състояние на предприятието или организацията, изготвя бюджети и координира финансови операции;
 • консултира се с изпълнителния директор или с ръководители на други структурни звена или отдели;
 • определя и управлява бюджети, контролира разходите и осигурява ефективно използване на ресурсите;
 • установява и управлява оперативни и административни процедури;
 • планира и управлява ежедневни операции;
 • контролира подбора, обучението и работата на персонала;
 • представлява предприятието или организацията при преговори на срещи, семинари, публични изслушвания и форуми.

Длъжности за тази професионална група:

 • Финансов директор
 • Финансов мениджър
 • Управител, финансови дейности
 • Управител, счетоводни услуги
 • Ръководител, финансов отдел
 • Ръководител, финансов сектор
 • Ръководител, счетоводен отдел
 • Директор за връзки с инвеститорите
 • Корпоративен секретар

Не включва:

 • Ръководител на клон на финансова институция
 • Одитор
 • Главен счетоводител
Прочетено: 3,530 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!