Text: -A A +A

Проектантите и администраторите на бази данни проектират, разработват, контролират, поддържат и подпомагат оптималното използване и сигурност на бази данни.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2521

Проектантите и администраторите на бази данни имат следните основни длъжностни задължения :

 • проектират и разработват архитектурата на бази данни, структури на данните, речници и конвенции за именуване на проекти за информационни системи;
 • проектират, изграждат, модифицират, интегрират, внедряват и тестват системи за управление на бази данни;
 • провеждат проучвания и съветват относно избора, приложението и изпълнението на инструментите за управление на бази данни;
 • разработват и внедряват политики за администриране на данни, документация, стандарти и модели за администриране на данни;
 • разработват политики и процедури за достъп и използване на бази данни, както и за обмен и възстановяване на данни;
 • извършват оперативно въвеждане и профилактично поддържане на възстановяване на данни, процедури за контрол върху защитата и интегрираността на данните.

Длъжности за тази професионална група:

 • Аналитик, компютърни бази данни
 • Администратор, бази данни
 • Експерт, системен софтуер за бази данни
 • Проектант, бази данни
 • Програмист, база данни

Не включва:

 • Системен администратор
 • Мрежови администратор
 • Администратор, уеб сайт
 • Уебмастер
Прочетено: 1,179 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!