Text: -A A +A

В тази група се включват приложни специалисти във физическите и техническите науки, некласифицирани другаде в група 311 Приложни специалисти във физическите и техническите науки. Например специалисти, които подпомагат учени и инженери, свързани с разработване на процедури или извършване на проучвания за безопасност, биомедицина, околна среда и преработваща промишленост.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3119

Приложните специалисти във физическите и техническите науки, не категоризирани другаде, имат следните основни длъжностни задължения:

 • събират информация и осигуряват техническа помощ, свързана с: ефективно, безопасно и икономически рентабилно използване на работна ръка, материали и оборудване; методи на работа, последователност на операции и контрол на тяхното изпълнение; ефективно оборудване на съоръжения или предприятия;
 • подпомагат определяне на потенциални опасности и въвеждат процедури и планове за безопасност;
 • модифицират и тестват оборудване и съоръжения за превенция, контрол и опазване на околна среда;
 • подпомагат инженери при разработване на съоръжения за опазване на околна среда;
 • подпомагат инженери при тестване и проектиране на роботи.

Длъжности за тази професионална група:

 • Завеждащ учебна работилница
 • Конструктор, професионално обучение
 • Техник, дърворезбарство
 • Техник, количествени измервания
 • Техник, мебелно производство
 • Техник, медицинска техника
 • Техник, робот
 • Техник, подвижна пощенска страница
 • Техник, продукция
 • Техник, производствени резултати
 • Техник, производствени структури
 • Техник, производство на музикални инструменти
 • Техник, реставрация на стари мебели и дограма
 • Техник, системи (с изключение на компютри)
 • Инспектор, контрол на общоопасни средства
 • Техник, складово обзавеждане
 • Технолог в железопътен транспорт
 • Техник, тапицерство и декораторство
 • Техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки
 • Техник, технолог на захар и захарни изделия
 • Техник, технолог на месо и месни продукти
 • Техник, технолог на мляко и млечни изделия
 • Техник, технолог на растителни масла и сапуни
 • Техник, технолог на хляб и хлебни изделия
 • Техник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи
 • Технолог, кожено - галантерийно производство
 • Технолог на облекло
 • Технолог, манипулация тютюна
 • Технолог, моделиране и конструиране на облекло
 • Технолог, моделиране и конструиране на обувни изделия
 • Технолог, моделиране, конструиране и технология на кожено и кожухарско облекло
 • Технолог, обувно производство
 • Технолог, производство тютюневите изделия
 • Технолог, професионално обучение
 • Технолог, тютюневи хармани
 • Технолог, художествено оформяне на текстилни площни изделия
 • Техник качествени измервания
 • Техник, маркшайдер
 • Полиграфист
 • Технолог, производство на плодови и зеленчукови консерви
 • Отговорник изпитателна станция
 • Технолог, електролиза
 • Специалист, поддръжка
 • Технолог, екарисаж
 • Технолог
 • Технолог, производство на електротехнически изделия
 • Вагонен инструктор
 • Инспектор, безопасността на автомобилния транспорт
 • Инспектор, разследване на пожари
 • Инструктор, превозни бригади
 • Контрольор, железен път и съоръжения
 • Началник, влак
 • Ревизор, безопасност на движението
 • Ръководител движение
 • Техник/дефектоскопист/ по контрол без разрушаване
 • Техник (оператор) вибродиагностика
 • Инспектор ведомствен технически надзор
 • Участъков инспектор в железопътен транспорт
 • Инспектор по управление на движението в железопътен транспорт
 • Консултант, превоз на опасни товари
 • Ревизор вагони
 • Главен ревизор, безопасност на движението в метрополитен
 • Ръководител движение наземна метростанция в метрополитен
 • Ръководител движение подземна метростанция в метрополитен
 • Метролог
 • Техник, криминалист
 • Специалист, маркшайдер
 • Специалист, минно планиране
 • Отговорник/Специалист, техническа поддръжка
 • Техник, боядисване на самолети

Не включва:

 • Инженер, техническа безопасност
 • Инженер, изследване на труда
 • Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други
 • Техник, аеронавтика
Прочетено: 660 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!