Text: -A A +A

Преводачите и другите езиковеди превеждат от един език на друг или изучават произхода, развитието и структурата на езиците.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2643

Преводачите и другите езиковеди има следните основни длъжностни задължения:

 • изучават връзката между древните майчини езици и съвременните езикови групи, проследяват произхода и развитието на думи, граматика и езикови форми, и представят тези открития;
 • консултират или изготвят езикови класификационни системи, граматични помагала, речници и подобни материали;
 • превеждат писмено от един език на друг и гарантират, че съдържанието на оригинала е предадено точно и вярно, както и че фразеологичното и терминологичното значение и стил на литературните произведения са пренесени доколкото е възможно;
 • разработват методи за използване на компютри и други инструменти за повишаване продуктивността и качеството на превода;
 • извършват симулантен превод един език на друг на конференции, срещи и подобни събития и гарантират, че е запазено значението, точността и верността на оригинала;
 • извършват жестомимичен превод;
 • редактират и коригират преведени материали.

Длъжности за тази професионална група:

 • Графолог
 • Етимолог
 • Лексикограф
 • Лингвист
 • Морфолог
 • Преводач
 • Преводач-редактор
 • Семасиолог
 • Филолог
 • Филолог, графолог
 • Филолог, етимолог
 • Филолог, лексикограф
 • Филолог, морфолог
 • Филолог, семантолог
 • Филолог, фонолог
 • Фонолог
 • Преводач, жестомимичен превод
 • Преводач-говорител

Не включва:

 • Писател
 • Редактор, книги
 • Журналист
Прочетено: 1,152 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!