Text: -A A +A

Другите преподаватели по музика в извънкласни и извънучилищни дейности преподават на учениците теория, практика и изпълнение на музика извън училищната образователна система, но могат и да предоставят частно обучение или обучение за малки групи от хора като допълнителна дейност към учебния план в сътрудничество с основните образователни институции.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2354

Преподаватели по музика в извънкласни и извънучилищни дейности, не класифицирани другаде, имат следните основни длъжностни задължения:

 • оценяват нивото на възможности на учениците, като им определят цели съобразно техните нужди;
 • планират, изготвят и провеждат уроци и семинари за индивидуално и групово обучение;
 • разработват и представят материали за теорията и тълкуването на музиката;
 • преподават или провеждат практическо обучение по пеене или свирене на определен музикален инструмент;
 • обучават учениците да четат и пишат ноти;
 • възлагат упражнения и определени музикални творби в съответствие с възможностите, интересите и таланта на учениците;
 • оценяват, съветват, критикуват и окуражават учениците;
 • ревизират учебния план, съдържанието на курса, образователните материали и методи на обучение;
 • подготвят ученици за изпити, работа или конкурси;
 • организират посещения на музикални представления;
 • организират и помагат при прослушване или представяне на сцена на изпълненията на учениците.

Длъжности за тази професионална група:

 • Преподавател, музика в извънкласни и извънучилищни дейности
 • Ръководител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Младши учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Старши учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Главен учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Редовните учители по музика в системата на средното и начален етап на основното образование се класифицират съответно в Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-ХІІ клас) и Учители в начален етап на основното образование (І-ІV клас).

Не включва:

 • Преподавател, висше училище
 • Учител, практическо обучение
 • Учител, теоретично обучение
 • Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 • Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Прочетено: 1,022 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!