Text: -A A +A

Преподавателите по информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейности разработват, планират и провеждат програми за обучение и курсове за потребители на компютърни и информационни технологии извън училищната образователна система.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2356

Преподавателите по информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейности имат следните основни длъжностни задължения:

 • установяват нуждите и изискванията на отделни потребители и организации от обучение по информационни технологии;
 • изготвят и разработват образователни материали и помагала като наръчници, нагледни материали, онлайн представяния, демонстрации и помощна справочна документация за обучение;
 • планират, координират и провеждат обучения и програми за развитие, които могат да бъдат представени под формата на индивидуално или групово обучение, провеждат семинари, демонстрации и конференции;
 • контролират и прилагат текущо оценяване и отчитане на качеството и ефективността на обучението, ревизират и подновяват целите, методите и курсовете за обучение;
 • събират и изследват основни материали с цел придобиване на пълни познания за съответната тематика и системи;
 • следват актуалните версии на информационни продукти, софтуер и обща информация за информационните технологии, изготвят документи за обучение на потребители, демонстрации и инструкции, онлайн помощ и инструкции за работа и поддръжка.

Длъжности за тази професионална група:

 • Преподавател, информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейности
 • Младши учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Старши учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета
 • Главен учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета

Не включва:

 • Преподавател, висше училище
 • Учител, практическо обучение
 • Учител, теоретично обучение
 • Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 • Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
 • Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 • Специалист, обучение и развитие
Прочетено: 470 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!