Text: -A A +A

Правните секретари прилагат специализирани знания по правна терминология и процедури като подпомагат юристи при вътрешната комуникация, документация и управленска координация в юридически кантори и правни отдели.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3342

Правните секретари имат следните основни длъжностни задължения:

  • подготвят и обработват юридически документи като нотариални актове, завещания, писмени клетвени декларации и досиета по дела;
  • преглеждат и поправят документи и кореспонденция за осигуряване на съответствие с правни принципи;
  • организират поща и факсове, уреждат доставки на юридическа кореспонденция на клиенти, свидетели и длъжностни лица в съдебната система;
  • организират и поддържат документи, преписки и библиотеки с юридическа литература;
  • преглеждат искания за срещи, съставят графици и организират срещи;
  • помагат при изготвяне на бюджети, наблюдават разходи, съставят проекти на договори;
  • контролират работата на помощния административен персонал.

Длъжности за тази професионална група:

  • Правен секретар

Не включва:

  • Правен сътрудник
Прочетено: 1,595 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!