Text: -A A +A

В тази единична група се включват посредници в бизнес услугите, некласифицирани другаде. Например посредници, които извършват различни услуги като предоставяне на място за реклами в медии, уреждане на договори за изпълнения на спортисти и артисти, публикуване на книги, продуциране на пиеси или записване, изпълнение и продажба на музикални произведения, продажба на търг на имоти, автомобили, стоки, животни, произведения на изкуството, бижута и други предмети.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3339

Посредниците в бизнес услугите, не категоризирани другаде, имат следните основни длъжностни задължения:

 • получават информация за предлагани услуги и нужди на бъдещи купувачи;
 • уреждат договори от името на продавачи или купувачи и дават разяснения на клиенти за условията на продажби;
 • подписват споразумения от името на продавачи или купувачи и осигуряват спазване на договори;
 • проверяват изпълнение на подписани споразумения съгласно договорни срокове;
 • продават на търг имоти, автомобили, стоки, животни, произведения на изкуството, бижута и други предмети.

Длъжности за тази професионална група:

 • Специалист, изложби и панаири
 • Специалист, туроператорска дейност
 • Специалист, търговия
 • Специалист, продажби
 • Специалист, маркетинг и реклама
 • Рекламен агент
 • Аукционер, провеждане на търгове
 • Агент, литературен
 • Агент, музикални представления
 • Агент, спорт
 • Агент, театрален
 • Представител, бизнес услуги
 • Продавач, бизнес услуги
 • Отговорник телефонни продажби
 • Отговорник куриери
 • Отговорник диспечери, куриерски услуги
 • Организатор, куриерска дейност
 • Организатор, реклама
 • Организатор, маркетинг
 • Организатор, работа с клиенти
 • Организатор, продажби и реклама
 • Технолог, приемане на поръчки
 • Специалист, авторски права
 • Агент, патенти
Прочетено: 1,353 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!