Text: -A A +A

В тази група се включва друг помощен административен персонал, некласифициран другаде.

Клас: Помощен административен персонал

Код по НКПД: 4419

Персоналът в тази група имат следните основни длъжностни задължения:

 • получава поръчки от клиенти за класифициране на рекламни, писмени и редактирани копия, изчислява рекламни тарифи и оформя сметките на клиентите;
 • пише търговска и ведомствена кореспонденция, например отговори на запитвания за информация и помощ, искове за щети, запитвания за кредитиране, оформяне на сметки, рекламации за извършени услуги;
 • помага при подготовката на периодични издания, обяви, реклами, каталози, указатели и други материали за публикуване;
 • изчита вестници, списания, изявления в печата и други публикации за намиране и класиране на интересни за персонала и клиентите статии.

Длъжности за тази професионална група:

 • Служител, рекламна агенция
 • Служител, публикации
 • Издирвач на адреси
 • Призовкар
 • Съдебен документатор
 • Завеждащ регистратура за класифицирана информация
 • Отговорник, спомагателни дейности
 • Завеждащ, секретна картотека
 • Изпълнител
 • Координатор, дейности
 • Отчетник
 • Инспектор, салон
Прочетено: 4,040 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!