Text: -A A +A

Полицейските инспектори и оперативните работници разследват факти и обстоятелства, свързани с извършени престъпления, идентифициране на заподозрени нарушители с цел предотвратяване на престъпления.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3355

Полицейските инспектори и оперативните работници имат следните основни длъжностни задължения:

 • установяват контакти и източници за информация за планирани или извършени престъпления с цел предотвратяване на престъпления или устаняване на заподозрени извършители;
 • получават и проверяват доказателства чрез изучаване на местопрестъпления за събиране на улики и веществени доказателства, извършават разпити на свидетели и заподозрени лица, анализират документи и компютърни файлове;
 • анализират доказателства за разкриване на престъпления, установяване на престъпни дейности и събиране на информация за съдебни производства;
 • установяват контакти и източници за труднодостъпна или предполагаема информация за обстоятелства и поведение на лица с цел предотвратяване на престъпления;
 • извършват арести;
 • свидетелстват пред съдилища или отчитат обстоятелства и резултати от разследвания пред висшестоящи.

Длъжности за тази професионална група:

 • Агент, справки в полиция
 • Инспектор, полиция
 • Полицейски командир
 • Разузнавач
 • Районен инспектор
 • Старши инспектор, полиция
 • Старши инспектор, противопожарна охрана
 • Старши полицейски командир
 • Старши разузнавач
 • Дактилоскопист
 • Оперативен работник

Не включва:

 • Генерален комисар, МВР
 • Директор на дирекция, полиция
 • Началник управление, полиция
 • Частен детектив
 • Полицай
Прочетено: 11,342 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 22.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!