Text: -A A +A

Писателите и сродни на тях творци планират, проучват и пишат книги, сценарии, приказки, пиеси, есета, речи, наръчници, спецификации и други нежурналистически статии (с изключение на материали за вестници, списания и други периодични издания) с цел публикуване и представяне.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2641

Писателите и сродни на тях творци имат следните основни длъжностни задължения:

 • измислят, пишат и редактират романи, пиеси, сценарии, стихове и други материали за публикуване или представяне;
 • провеждат проучвания за установяване на фактическо съдържание и за придобиване на друга необходима информация;
 • пишат сценарии и изготвят програми за сценични, филмови, радио и телевизионни продукции;
 • анализират материали като спецификации, бележки и чертежи, пишат инструкции, ръководства за потребители и други документи, които ясно и кратко обясняват как се инсталира, работи и поддържа софтуер, електронно, механично или друг вид оборудване;
 • пишат брошури, ръководства и други подобни технически публикации;
 • подбират материали за публикуване, извършват стилистична проверка, проверяват граматиката и точността на съдържанието, извършват редакционни услуги преди отпечатване.

Длъжности за тази професионална група:

 • Писател/поет
 • Биограф
 • Драматург
 • Есеист
 • Литературен сътрудник
 • Рецензент
 • Сценарист
 • Редактор, книги
 • Консултант, драматургичен
 • Критик

Не включва:

 • Журналист
 • Редактор, вестник/списание
Прочетено: 462 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!