Text: -A A +A

Операторите по контрол на процеси в химическото производство управляват и наблюдават химически съоръжения, системи за контрол на многостепенни процеси, регулират и поддържат оборудване за дестилииране, филтриране, сепариране, рафиниране или пречистване на химични вещества.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3133

Операторите по контрол на процеси в химическото производство имат следните основни длъжностни задължения:

 • управляват електронни или компютъризирани контролни панели от централни контролни зали за наблюдение и оптимизиране на физични и химични процеси в няколко преработващи съоръжения;
 • регулират клапи, вентили, помпи, контролни механизми и подобно технологично оборудване;
 • контролират приготвяне, измерване и зареждане на химически съоръжения със суровини, катализатори, филтриращи и други вещества;
 • контролират процеси на включване и изключване, безаварийна работа, наблюдават оборудване, разположено извън контролни зали;
 • проверяват оборудване за неизправности, изпълняват рутинни проверки, организират поддържане;
 • анализират проби, извършват тестове, записват данни.

Длъжности за тази професионална група:

 • Оператор, пещи (химически и други сродни на тях процеси)
 • Оператор, пещи за изпичане (химически и други сродни на тях производства)
 • Оператор, автоклав (химически и други сродни на тях процеси)
 • Оператор, горелка (химически и други сродни на тях процеси)
 • Оператор, калцинатор (химически и други сродни на тях процеси)
 • Оператор, контрол на температурата и степента на изтегляне
 • Оператор, котел (химически и други сродни на тях процеси)
 • Оператор, нагревател/бойлер (химически и други сродни на тях процеси)
 • Оператор, синтеруване/спичане (химически и сродни на тях процеси)
 • Оператор, понополиурстанчик
 • Оператор, термична обработка (химически и други сродни на тях процеси)
 • Оператор, реторта (химически и други сродни на тях процеси)
 • Оператор, сушилня (химически и други сродни на тях процеси)
 • Оператор, пещ (производство на кокс)
 • Оператор, преработка на фенол
 • Оператор, производство на изкуствени торове
 • Оператор, производство на кокс
 • Оператор, уред за избелване (химическа промишленост)
 • Оператор, контролно табло (химическо производство)
 • Оператор, контрол на процеси в химическото производство
 • Оператор, хладилна система
 • Машинен оператор, производство на лед

Не включва:

 • Оператор, рафинерия (нефт и природен газ)
 • Машинен оператор (химически и други сродни на тях процеси)
Прочетено: 1,061 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!