Text: -A A +A

Операторите на медицинска апаратура за образна диагностика и терапия тестват и работят с рентгеново, ултразвуково и друго медицинско оборудване за образна диагностика за получаване на изображения на различни структури на организма с цел диагностициране и лечение на заболявания, травми и увреждания. В някои случаи те прилагат лъчетерапия върху пациенти под контрол на рентгенолози или други медицински специалисти.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3211

Операторите на медицинска апаратура за образна диагностика и терапия имат следните основни длъжностни задължения:

 • работят или управляват действието на рентгеново, ултразвуково и магнитнорезонансно оборудване за образна диагностика за получаване на изображения на тялото;
 • обясняват процедури, наблюдават и нагласяват пациенти, използват предпазни средства за осигуряване безопасност и комфорт по време на прегледи, сканирания или лечения;
 • поставят, настройват, регулират и управляват оборудване за образна диагностика и терапия, съгласно технически спецификации, наблюдават видеомонитори;
 • преглеждат и оценяват проявени рентгенови снимки, видеоленти или компютърни данни за определяне съответствие между изображения и изисквания на диагностиката, отразяват резултати от извършените процедури;
 • наблюдават състояния и реакции на пациенти, докладват за необичайни симптоми на лекари;
 • измерват и отразяват получените дози радиация или радиофармацевтици, приложени на пациенти съгласно лекарски предписания;
 • прилагат, проследяват и съставят схеми за лъчетерапия като използват радиоизотопи, камери и друго оборудване за диагностика и лечение на заболявания;
 • записват и бракуват лекарствени продукти, съдържащи радиоактивни изотопи и радиоактивни материали, съгласно процедури за радиационна безопасност.

Длъжности за тази професионална група:

 • Рентгенов лаборант
 • Лаборант, медицински радиографни съоръжения

Не включва:

 • Физик, медицинска радиологична физика
 • Лекар, образна диагностика
Прочетено: 942 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!