Text: -A A +A

Оперативните техници в областта на информационните и комуникационни технологии осигуряват поддръжка за ежедневно функциониране, наблюдение и контролиране на информационни и комуникационни системи, периферни устройства, хардуер, софтуер и подобно компютърно оборудване за осигуряване на оптимална работа и откриване на проблеми.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3511

Оперативният техник в областта на информационните и комуникационни технологии има следните основни длъжностни задължения:

 • работи и контролира периферно и подобно компютърно оборудване;
 • въвежда команди, използва компютърни терминали, активира елементи за управление на компютърно и периферно оборудване за синхронизиране и интегриране на работа;
 • наблюдава системи за откриване на евентуални сривове и грешки при тяхното функциониране;
 • уведомява отговорници или техници по поддръжка за неизправности по техниката;
 • реагира на съобщения за програмни грешки чрез откриване и отстраняване на проблеми или прекратяване на програми;
 • чете указания за работа за определяне на подходящо оборудване;
 • открива, отделя и сортира резултати от програми и изпраща данни на определени потребители;
 • зарежда с необходими материали за работа и следи натоварване на периферно оборудване.

Длъжности за тази професионална група:

 • Оператор, периферни устройства
 • Компютърен оператор
 • Техник, компютърни системи
 • Оператор, мониторинг център

Не включва:

 • Техник, поддръжка на компютърни мрежи
Прочетено: 956 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!