Text: -A A +A

Оперативните счетоводители поддържат пълна отчетност на финансови транзакции и проверяват точността на документи и записи, свързани с тези транзакции.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3313

Оперативните счетоводители имат следните основни длъжностни задължения:

  • поддържат пълни записвания за всички финансови транзакции на дадено предприятие съгласно общи счетоводни принципи;
  • проверяват точността на документи и записи, свързани с плащания, постъпления и други финансови транзакции;
  • изготвят финансови отчети за определени периоди;
  • прилагат практически знания в областта на счетоводната отчетност за разкриване и решаване на проблеми възникнали по време на работа;
  • използват стандартни компютърни софтуерни пакети за извършване на счетоводни и подобни изчисления;
  • контролират работата на отчетници в счетоводството.

Длъжности за тази професионална група:

  • Счетоводител, оперативен

Не включва:

  • Дипломиран експерт счетоводител
  • Приложен специалист, актюерство
  • Отчетник, счетоводство
Прочетено: 5,676 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!