Text: -A A +A

Одиторите и счетоводителите планират, организират и администрират счетоводни системи на отделни лица или предприятия. В тази единична група се класифицират длъжности, които оценяват и анализират счетоводни и финансови записвания на отделни лица или предприятия, за да се гарантира точност и съответствие с установените счетоводни стандарти и процедури.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2411

Одиторите и счетоводителите имат следните основни длъжностни задължения:

 • съветват, планират и установяват политики и системи за бюджети, счетоводен контрол и други счетоводни системи;
 • изготвят и сертифицират финансови документи, които се представят на ръководството на предприятието, други заинтересовани лица или съответните държавни институции;
 • изготвят данъчни декларации, съветват относно данъчни проблеми и обжалват искове пред данъчните власти;
 • изготвят или докладват относно бюджети и прогнози за печалба;
 • провеждат финансови разследвания за подозрения в измами, несъстоятелност и фалит;
 • одит на сметки и счетоводни документи;
 • провеждат проучвания и съветват ръководството на предприятието по финансовите аспекти на производителността, акции, продажби, нови продукти и т.н.;
 • създават и контролират система за определяне цената за единица продукция или услуга.

Длъжности за тази професионална група:

 • Дипломиран експерт счетоводител
 • Главен счетоводител
 • Заместник главен счетоводител
 • Счетоводител
 • Старши счетоводител
 • Младши счетоводител
 • Одитор
 • Асистент одитор
 • Старши помощник одитор
 • Вътрешен одитор
 • Ревизор
 • Финансов контрольор
 • Синдик
 • Ликвидатор
 • Старши банков служител, финансов контрол
 • Член на Одитен комитет
 • Старши одитор
 • Одитор по чл. 45 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

Не включва:

 • Финансов мениджър
 • Счетоводител, оперативен
Прочетено: 1,169 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!