Text: -A A +A

Оценителите на имущество и щети оценяват имущество и различни стоки и щети, покрити от застрахователни полици.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3315

Оценителите на имущество и щети имат следните основни длъжностни задължения:

 • определят качество или стойности на суровини, недвижимо имущество, промишлено оборудване, домакински стоки, произведения на изкуството, скъпоценни камъни и други предмети;
 • оценяват размери на щети или загуби и задължения на застрахователни компании;
 • получават документи за извършени продажби и стойности;
 • проверяват стоки или имущество за оценка на състояние, размери и конструкции;
 • подготвят отчети за оценки, съдържащи фактори за оценка и използвани методи.

Длъжности за тази професионална група:

 • Инспектор, иск
 • Инспектор, осигурителен иск
 • Оценител, недвижимо имущество
 • Оценител, иск
 • Оценител, осигуровка
 • Оценител, щета
 • Ценовик

Не включва:

 • Аукционер, провеждане на търгове
Прочетено: 924 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!