Text: -A A +A

Медицинските секретари използват специализирани знания по медицинска терминология и процедури като подпомагат здравни специалисти и изпълняват задачи, свързани с поддържане на комуникация и документация в здравни заведения.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3344

Медицинските секретари имат следните основни длъжностни задължения:

 • съставят графици и потвърждават медицински прегледи, изпращат съобщения до медицински персонал и пациенти;
 • съставят, записват и преглеждат медицински досиета и картони, доклади, документи и кореспонденция;
 • разговарят с пациенти за попълване на формуляри, документи и истории на заболявания;
 • попълват формуляри за застраховки и други бланки;
 • поддържат медицински досиета, картони и библиотеки;
 • изготвят финансови отчети и сметки за извършена работа;
 • помагат при изготвяне на бюджети, наблюдават разходи, съставят проекти на договори;
 • контролират работата на помощния административен персонал.

Длъжности за тази професионална група:

 • Медицински секретар

Не включва:

 • Секретар
 • Рецепционист, приемна на лекар
Прочетено: 3,402 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!