Text: -A A +A

Медицинските сестри провеждат назначено от лекар лечение, предоставят помощ и грижи за хора, които се нуждаят от подобен вид грижи в следствие на старост, травма, заболяване или друго вид физическо или ментално увреждане или съществуващ потенциален риск за тяхното здраве. Те поемат отговорност за планирането, управлението и оценяването на грижи за пациенти, включително и контрол на други здравни специалисти, работещи самостоятелно или в екип с лекари и други в практическото приложение на превантивни и лечебни мерки.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2221

Медицинската сестра има следните основни длъжностни задължения:

 • предоставя сестрински грижи за пациенти в съответствие с модерната медицинска практика и стандарти;
 • координира грижите за пациенти в сътрудничество с други здравни и медицински специалисти;
 • изготвя и изпълнява програми за грижи на пациенти в сътрудничество с други здравни и медицински специалисти;
 • планира и предоставя персонални грижи и лечение, включително контролира приема на лекарствени продукти и наблюдава реакцията на организма от лечението;
 • наблюдава и се грижи за рани, включително извършват превръзки;
 • контролира и облекчава болките и дискомфорта, изпитвани от пациенти, чрез използване на различни методи, включително болкоуспокояващи лекарствени продукти;
 • предоставя и събира здравна информация от и на пациенти и семейства относно превенция, лечение и грижи;
 • контролира и координира работата на други здравни специалисти и обслужващ персонал;
 • провежда изследвания относно практиките на медицински сестри и изготвя научни статии и доклади.

Длъжности за тази професионална група:

 • Медицинска сестра
 • Медицинска сестра, домашни грижи
 • Медицинска сестра, специализант
 • Медицинска сестра, анестезиология и интензивни грижи
 • Медицинска сестра, консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
 • Медицинска сестра, болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)
 • Медицинска сестра за социални дейности
 • Медицинска сестра, обществено здравеопазване
 • Медицинска сестра, операционна и превързочна техника
 • Медицинска сестра, психиатрични грижи
 • Медицинска сестра, първични здравни грижи
 • Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
 • Медицинска сестра, със специалност в системата на здравеопазването
 • Медицинска сестра, специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания
 • Медицинска сестра, апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение

Не включва:

 • Акушерка
 • Фелдшер
 • Преподавател, висше училище
 • Учител, практическо обучение
 • Санитар, болница/клиника
Прочетено: 3,773 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 21.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!