Text: -A A +A

В тази единична група са обхванати лица, които: извършват изследвания и експериментални разработки; усъвършенстват или разработват математически или актюерски концепции, теории и оперативни методи и техники; предоставят консултации за тях или участват в тяхното практическо прилагане в сфери като машиностроенето, бизнеса или медицината, както и в други области на естествените и социалните науки.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2120

Длъжности за тази професионална група:

  • Актюер
  • Аналитик, изследване на операциите
  • Математик
  • Биометрик
  • Демограф
  • Статистик
  • Статистик, икономическа статистика
  • Статистик, математическа статистика

Не включва:

  • Отчетник, статистически документи
  • Статистик, математическа статистика
Прочетено: 801 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!