Text: -A A +A

Машинописците и текстообработващите оператори пишат, редактират и разпечатват текст като използват пишещи машини, персонални компютри или друга текстообработваща техника, стенографират устни изказвания или писмени материали.

Клас: Помощен административен персонал

Код по НКПД: 4131

Машинописците и текстообработващите оператори имат следните основни длъжностни задължения:

 • преписват написан материал от чернова, коректури, звукови и стенографски записи чрез използване на компютри, пишещи машини или друга текстообработваща техника;
 • проверяват завършената работа по отношение на правописа, граматиката, пунктуацията и форматирането;
 • събират и подреждат материали, които да бъдат преписани съгласно получените указания;
 • подреждат и съхраняват готови документи на компютърен твърд диск или друг диск, или поддържат компютърна система за подреждане, съхраняване, откриване и актуализиране на документи;
 • записват устни изказвания и писмени материали по стенографски начин;
 • трансформират говор, звуци от околната среда и текстове на музикални произведения във вид на субтитри за кино- и телевизионни програми;
 • разшифроват стенографирана информация и информация записана със звукозаписна апаратура.

Длъжности за тази професионална група:

 • Машинописец
 • Машинописец, стенографска машина
 • Стенограф
 • Оператор, копирна техника
 • Оператор, телеграф
 • Оператор, телекс
 • Оператор, телепринтер
 • Оператор, телетайпен апарат
 • Оператор, телефакс

Не включва:

 • Секретар, съдебен
Прочетено: 967 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!