Text: -A A +A

Машинните техници изпълняват технически задачи, свързани с проектиране, производство, сглобяване, изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на машини, елементи и механично оборудване.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3115

Машинните техници имат следните основни длъжностни задължения:

 • осигуряват техническа помощ, свързана с проучвания, разработване и изпитване на прототипи на машини и механично оборудване;
 • проектират и изготвят планове и схеми за машини и механично оборудване съгласно спецификации;
 • изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за изграждане и инсталиране на машини и механично оборудване съгласно проектните спецификации;
 • контролират технически изисквания относно производство, експлоатация, поддържане и ремонт на машини и механично оборудване за съответствие със спецификации и наредби;
 • разработват и контролират прилагане на стандарти и процедури за безопасност при изследване на корабни корпуси, оборудване и товари;
 • сглобяват и инсталират нови и модифицирани механични елементи, машинни части, контролни табла и хидравлични системи;
 • тестват механични системи, събират и анализират данни, сглобяват и инсталират механично оборудване;
 • осигуряват изпълнение на проекти съгласно спецификации, наредби и договорни условия.

Длъжности за тази професионална група:

 • Техник, ядрена електротехника
 • Техник, аеронавтика
 • Техник, биотехника
 • Техник, механик
 • Техник-механик, автомобили и кари
 • Техник-механик, аеронавтика
 • Техник-механик, газови турбини
 • Техник-механик, двигатели
 • Техник-механик, двигатели с вътрешно горене
 • Техник-механик, дизелови двигатели
 • Техник-механик, плаващо техническо средство
 • Техник-механик, железопътна техника
 • Техник-механик, инструменти
 • Техник-механик, корабостроене
 • Техник-механик, механизация на горското стопанство
 • Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации
 • Техник-механик, самодвижещи се машини
 • Техник-механик, самолетна техника
 • Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения
 • Техник-механик, ядрена топлоенергетика
 • Техник-механик, автоматизация
 • Техник-механик,, автоматизация на производството
 • Техник-механик, апретурно, багрилно и плетачно производство
 • Техник-механик, други отрасли на леката промишленост
 • Техник-механик, железопътен транспорт
 • Техник-механик, кожено-галантерийно производство
 • Техник-механик, мебелно производство
 • Техник-механик, обувно производство
 • Техник-механик, предачно производство
 • Техник-механик, тъкачно производство
 • Техник-механик, химическа промишленост
 • Техник-механик, хранително-вкусова промишленост
 • Техник-механик, шивашко производство
 • Техник-механик, експлоатация и ремонт на самолети
 • Техник-механик, експлоатация на вътрешнозаводски железопътен транспорт
 • Техник-механик, експлоатация на пристанища и флота
 • Техник-механик, измервателна техника
 • Техник-механик, кинотехника
 • Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
 • Техник-механик, лозарска техника
 • Техник-механик, механична технология на дървесината
 • Техник-механик, дискретни производства
 • Техник-механик, очистване на въздуха
 • Техник-механик, очна оптика
 • Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
 • Техник-механик, термични и водноенергетични машини
 • Техник-механик, технолог (студена обработка)
 • Техник-механик, технолог (топла обработка)
 • Техник-механик, технолог (уредостроене)
 • Техник-механик, хидро- и пневмотехника
 • Техник-механик, централизирано топлоснабдяване
 • Техник-механик, ревизор на вагони
 • Техник-механик, роботостроене
 • Техник-механик, монтаж на промишлени съоръжения и машини
 • Техник, механизация на селското стопанство
 • Монтьор-механик по специално въоръжение и техника
 • Приемчик на специално въоръжение и техника
 • Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества
 • Оператор по обслужване на бойни припаси и специални пиротехнически средства
 • Оператор по ремонт на бойни припаси и специални пиротехнически средства
 • Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника
 • Контрольор, корабоплаване
 • Инспектор, качество (механична техника)
 • Инспектор, технически стандарти
 • Приемчик автосервиз

Не включва:

 • Механик, промишлено оборудване
 • Монтажник, механични машини
Прочетено: 3,316 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!