Text: -A A +A

Ландшафтните архитекти планират и проектират ландшафт и свободни площи около жилищни, обществени, производствени и търговски сгради, край пътища, спортни терени. Те планират и контролират тяхното изграждане, поддръжане, управление и възстановяване.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2162

Ландшафтният архитект има следните основни длъжностни задължения:

 • разработва или усъвършенства ландшафт архитектурни теории и методи или консултират относно политики, свързани с ландшафтна архитектура;
 • инспектира строителни обекти и консултират клиенти, ръководители и други заинтересовани лица за да определят вида, стила и размера на проектираните ландшафт и свободни площи около жилищни, обществени, производствени и търговски сгради, край пътища и спортни терени;
 • събира и анализира данни за обекти или общности относно географски, хидроложки, визуални и екологични характеристики, земни форми, почви, растителност и построени строителни обекти за да формулират използването на земята и изготвят препоръки, предпроектни проучвания и доклади за въздействието върху околната среда;
 • изготвя доклади, стратегически планове, строителни планове, работни чертежи, спецификации и отчети за разходите за земя за строеж, посочват мястото и подробности от предложението, включително земно моделиране, структури, поникване на растителност и достъп;
 • изготвя спецификации и договорни документи, предназначени за строители и строителни предприемачи и изготвят оферти от името на клиентите;
 • установява необходимите контакти за да осигурят изпълнението на проекта относно стил, цена, срокове и съответствие със законодателството;
 • идентифицира и намира най-доброто решение на проблеми по отношение на функционалността и свободните площи около жилищни, обществени, производствени и търговски сгради, край пътища, спортни терени и изготвя необходимите проекти, чертежи и планове;
 • контролира строителни или възстановителни работи за да осигурят съответствие със спецификациите и стандартите за качество;
 • съветва и се консултира с други специалисти.

Длъжности за тази професионална група:

 • Ландшафтен архитект

Не включва:

 • Архитект
 • Урбанист
Прочетено: 1,686 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!Коментари

Браво много добра систематика.


Добави коментар