Text: -A A +A

Кредитните специалисти анализират и оценяват финансова информация по заявления за кредити и заеми, одобрят или отказват кредити или заеми на клиенти или правят препоръки за одобрение или отказ.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3312

Кредитните специалисти имат следните основни длъжностни задължения:

 • разговарят с кандидати за потребителски, ипотечни, студентски и бизнес кредити;
 • проучват и оценяват финансово състояние, препоръки, доверие и способност за погасяване на кредити;
 • подават заявления за кредити и заеми до ръководства на финансови институции като правят препоръки за одобрение или отказ;
 • одобряват или отхвърлят заявления в рамките на позволените лимити при спазване на кредитни стандарти;
 • съхраняват докумени за плащания, изготвят стандартни писма за изискване на просрочени плащания и завеждане на дела;
 • попълват документация по кредити и заеми.

Длъжности за тази професионална група:

 • Кредитен специалист, банка/финансова/платежна институция
 • Инспектор, банка/финансова/платежна институция
 • Кредитен администратор
 • Старши банков служител/ служител, финансова/платежна институция
 • Супервайзор, банка/финансова/платежна институция

Не включва:

 • Управител на банков клон
Прочетено: 3,235 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!