Text: -A A +A

Корабните палубни офицери и пилоти командват и управляват кораби и подобни плавателни съдове, изпълняват, свързани с тях функции на брега.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3152

Корабните палубни офицери и пилоти имат следните основни длъжностни задължения:

 • командват и управляват кораби и подобни плавателни съдове в открито море и по вътрешните водни пътища;
 • контролират и участват във вахта на палубата и мостика;
 • управляват плавателни съдове при влизане и излизане от пристанища, канали, проливи и други води, където са необходими специални знания;
 • осигуряват безопасно товарене и разтоварване на товари и съблюдават спазването на процедури и разпоредби, свързани с безопасността на екипажи и пътници;
 • извършват техническия контрол на поддържане и ремонт на кораби за осигуряване съответствие със спецификации и разпоредби;
 • прилагат практически знания, свързани с експлоатация и управление на плавателни съдове за определяне и решаване на проблеми, възникнали по време на плаване;
 • поръчват корабни запаси, набират необходими екипажи, водят дневници за извършени дейности;
 • предават и приемат редовна и извънредна информация от брегови станции и от други кораби.

Длъжности за тази професионална група:

 • Капитан, кораб
 • Капитан, кораб (вътрешни водни пътища)
 • Капитан, плаващо техническо средство
 • Капитан, пристанище
 • Капитан, яхта
 • Капитан на влекач
 • Помощник-капитан
 • Втори помощник-капитан
 • Трети помощник-капитан
 • Вахтен помощник-капитан
 • Лоцман
 • Пилот
 • Сдатъчен капитан
 • Старши помощник-капитан
 • Старшина, кораб
 • Старшина, шлеп/катер
 • Щурман
 • Офицер по сигурността
 • Шкипер
 • Корабоводител
 • Водач на несамоходен кораб
 • Водач на малък кораб в местно плаване
 • Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища
 • Командир на моторен катер
 • Капитан на катер

Не включва:

 • Тралмайстор
 • Моряк
Прочетено: 1,400 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!