Text: -A A +A

Корабните механици и техници контролират и участват в управление, подържане и ремонт на механично, електрическо и електронно оборудване на борда на кораби, или изпълняват, свързани с тях функции на брега.

Клас: Техници и приложни специалисти

Код по НКПД: 3151

Корабните механици и техници имат следните основни длъжностни задължения:

 • контролират и участват в експлоатация, поддържане и ремонт на механично, електрическо и електронно оборудване на борда на кораби;
 • поръчват гориво и други запаси на стоки за всекидневна употреба за поддържане на машинни отделения, водят дневници за извършени операции;
 • извършват технически контрол на апаратура и оборудване на кораби, поддържане и ремонт за осигуряване съответствие със спецификации и разпоредби;
 • извършват проверки и провеждат поддържане и неотложни ремонти на двигатели, машини и спомагателно оборудване;
 • дават дежурства в машинни отделения, наблюдават и контролират работата на двигатели, машини и спомагателно оборудване.

Длъжности за тази професионална група:

 • Главен механик на кораб/катер/влекач
 • Втори механик, кораб
 • Трети механик, кораб
 • Четвърти механик, кораб
 • Електромеханик, кораб
 • Корабен електроник
 • Корабен електротехник
 • Девиатор
 • Механик, плаващо техническо средство
 • Електротехник, плаващо техническо средство
 • Диспечер, корабоплаване
 • Инспектор картно бюро, корабоплаване
 • Технолог, търговска експлоатация на корабите
 • Вахтен механик

Не включва:

 • Инженер, корабостроене и кораборемонт
Прочетено: 3,056 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 23.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!