Text: -A A +A

Картографите и земемерите прилагат методи и техники за проучвания за определяне на точното местоположение на естествени или изкуствени образувания, граници на поземлени терени, подземни зони и небесни тела и изготвят или преработват цифрови, графични и картинни схеми, карти или други визуални изображения. Те използват научни и математически принципи за тези цели.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2165

Картографите и земемерите имат следните основни длъжностни задължения:

 • проучват, измерват и описват земните слоеве, мини, подземни форми, морски, речни и езерни дъна;
 • наблюдават точно характера на местността и записват данните от изследването в цифров вид;
 • изготвят графики и карти за използване при определяне на плавателни води и канали, както и при планиране изграждането на морски съоръжения;
 • планират и провеждат изследвания чрез фотографиране от въздуха;
 • проектират, съставят и преглеждат карти и схеми, използвайки снимки от въздуха и други снимки, спътникови изображения, документи и данни от изследвания, съществуващи карти и регистри, доклади и статистически данни;
 • провеждат проучвания и разработват системи за изследване и фотограметрично измерване, кадастрални системи и системи, съдържащи информация за релефа;
 • изучават и консултират относно технически, естетически и икономически аспекти при производството на карти;
 • съветват и се консултират с други специалисти.

Длъжности за тази професионална група:

 • Геодезист
 • Земемер
 • Земеустроител
 • Специалист, кадастър и регулация
 • Картограф
 • Топограф
 • Фотограметрист
 • Хидрограф

Не включва:

 • Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други
 • Техник, строителство и архитектура
 • Техник-механик, експлоатация на пристанища и флота
Прочетено: 778 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!