Text: -A A +A

Инженерите в промишленото производство провеждат проучвания, проектират, организират и контролират изграждането, функционирането и поддръжката на промишлени производствени процеси, съоръжения и инсталации. Те изготвят програми за координиране на производствените дейности и оценяват рентабилността и безопасността.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2141

Инженерите в промишленото производство имат следните основни длъжностни задължения:

 • преглеждат отчети, организационни схеми и данни за даден проект с цел определяне функциите и отговорностите на работниците, работните звена и идентифицират дублиране на функции и отговорности;
 • установяват програми за измерване на работата и анализират работни модели за създаване на стандарти за оползотворяване на труда;
 • анализират използването на работната сила, съоръженията и оборудването, оперативните данни, произведствените графици и разходите за определяне на оптимален брой работници и ефективността на оборудването;
 • изготвят спецификации за производството и определят материали, оборудване, тръбопроводни системи, материални потоци, капацитети и позиционирането на инсталации и системи;
 • организират и управляват трудови ресурси, доставки на материали, съоръжения и оборудване;
 • установяват стандарти и политики за монтиране, модифициране, контрол на качеството, тестване, инспектиране и поддръжане в съответствие с техническите изисквания и наредбите за безопасност;
 • инспектират дадено съоръжение с цел подобряване и поддържане на работата му;
 • управляват поддръжката на сгради и оборудване и координират изисквания за нови проекти, проучвания и графици за поддръжка;
 • съветват ръководството за нови производствени методи, техники и оборудване;
 • договарят с отдели по закупуване, складиране и контрол с цел осигуряване на постоянен поток на доставки.

Длъжности за тази професионална група:

 • Инженер, производство
 • Инженер, производствена ефективност
 • Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие
 • Инженер-технолог, опаковане на продукция
 • Ръководител, производствени технологии
 • Инженер, координатор по заваряване

Не включва:

 • Началник производство
 • Мениджър, производство
Прочетено: 3,725 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!