Text: -A A +A

Инженерите по телекомуникационни технологии провеждат проучвания, консултират, проектират и управляват изграждането, функционирането, поддръжането и ремонта на телекомуникационни системи и оборудване. Те изучават и консултират в технологичен аспект относно телекомуникационни материали, продукти и процеси.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2153

Инженерът по телекомуникационни технологии има следните основни длъжностни задължения:

 • консултира и проектира телекомуникационни устройства или компоненти, системи, оборудване и центрове за разпространение;
 • специфицира производствени или инсталационни методи, материали и стандарти за качество и управлява производствената или инсталационната дейност на телекомуникационни продукти и системи;
 • организира поддръжката и ремонта на съществуващи телекомуникационни системи и оборудване;
 • проучва и консултира относно телекомуникационно оборудване;
 • планира и проектира комуникационни фиксирани, безжични и оптични мрежи;
 • проектира и разработва алгоритми за обработка на сигнали и прилагането им чрез подходящ избор на хардуер и софтуер;
 • проектира телекомуникационни мрежи, радио- и телевизионни разпределителни мрежи, включително кабелни и сателитни.

Длъжности за тази професионална група:

 • Началник, група "Експлоатация и поддържане в пощи и далекосъобщения"
 • Инженер, радиотелеграфист
 • Инженер, телекомуникация
 • Инженер, телекомуникация ( космичен)
 • Инженер, телекомуникация (радарни системи)
 • Инженер, телекомуникация (радио)
 • Инженер, телекомуникация (сигнални системи)
 • Инженер, телекомуникация (телевизия)
 • Инженер, телекомуникация (телеграф)
 • Инженер, телекомуникация (телефон )
 • Инженер, ръководител екип/радио и телевизия
 • Инженер, АРС на подвижен състав, метрополитен
 • Експерт, телекомуникации и мрежи за данни
 • Експерт, комуникации
 • Специалист, телекомуникации и мрежи за данни
 • Специалист, маршрутизаторно оборудване

Не включва:

 • Инженер, електроник
Прочетено: 4,086 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!