Text: -A A +A

Инженерите по електроника провеждат проучвания, проектират и управляват изграждането, функционирането, поддръжката и ремонта на електронни системи. Те изучават и съветват в технологичен аспект относно електронни материали, продукти и процеси.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2152

Инженерът по електроника има следните основни длъжностни задължения:

 • консултира и проектира електронни устройства или компоненти, платки, полупроводници и системи;
 • специфицира производствени или инсталационни методи, материали и стандарти за качество и управляват производствената или инсталационната работа на електронни продукти и системи;
 • установява процедури и стандарти за контрол за осигуряване ефективно функциониране и безопасност на електронни системи, двигатели и оборудване;
 • организира и управлява поддръжката и ремонта на съществуващи електронни системи и оборудване;
 • проектира електронни платки и компоненти за използването им в авиацията, акустиката или в други области;
 • проучва и консултира относно радари, телеметри и системи за дистанционно управление, микровълнови уреди и друго електронно оборудване;
 • проектира и разработва алгоритми за обработка на сигнали и прилагането им чрез подходящ избор на хардуер и софтуер;
 • разработва апаратура и процедури за тестване на електронни компоненти, платки и системи.

Длъжности за тази професионална група:

 • Инженер, хардуер
 • Инженер, електронно-технически архив
 • Инженер, електроник (полупроводникова техника)
 • Инженер, електроник
 • Инженер, електроник (компютърен дизайн)
 • Инженер, електронни инструменти и прибори
 • Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика
 • Инженер, космическа техника и апаратура
 • Инженер, самолетно оборудване
 • Инженер, самолетоводещи съоръжения
 • Експерт, системи въздушно обслужване
 • Експерт, навигация и метеорологична техника
 • Експерт, метеорологично осигуряване
 • Инженер, роботика
 • Авиоинженер, радиооборудване
 • Експерт, метрологично осигуряване

Не включва:

 • Инженер, телекомуникация
Прочетено: 3,784 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!