Text: -A A +A

Инженер-химиците провеждат изследвания, технологични проучвания, консултации, организация, контрол и управление на химико-технологични процеси при преработката и производството на суров нефт, нефтени продукти, хранителни продукти и напитки, лекарства или синтетични материали. Те ръководят поддръжката и ремонта на промишлени инсталации и оборудване, изучават и консултират в химичен аспект относно материали, продукти или процеси.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2145

Инженер-химикът има следните основни длъжностни задължения:

 • провежда изследвания, консултира и разработва химико-технологични процеси при преработката на суров нефт и природен газ за производството на нефтени продукти, субстанции за взривни вещества, хранителни продукти и напитки, лекарства или синтетични материали;
 • определя химически производствени методи, материали и стандарти за качество за да осигурят съответствие с техническите спецификации;
 • установява процедури и стандарти за контрол с цел осигуряване на безопасност и ефективност на химическото производство, както и безопасността на работниците, работещи с оборудване, използвано при осъществяването на химичните реакции;
 • проектира промишлено оборудване за химични процеси за получаване на химични продукти или вещества;
 • тества етапите на производство с цел контролиране различни показатели като температура, плътност, относително тегло и налягане;
 • разработва процедури за безопасност на работещите;
 • изготвя оценки за производствените разходи и отчетите за хода на производствения процес, предназначени за ръководството на предприятието;
 • извършва лабораторни изследвания по етапи при производството на нови продукти и тества експериментално предложените процеси, например като пилотни проекти.

Длъжности за тази професионална група:

 • Инженер, химик
 • Инженер, химик (нефт и природен газ)
 • Инженер, химик в производство и разпределение на природен газ
 • Инженер, обработка на светлочувствителни материали
 • Инженер, очистване на вода
 • Инженер, технология на боите и лаковете
 • Инженер, технология на горивата
 • Инженер, технология на изкуствените влакна
 • Инженер, технология на каучука и каучуковите изделия
 • Инженер, технология на органичния синтез и полимерите
 • Инженер, технология на пластмасите
 • Инженер, технология на целулозното и хартиеното производство
 • Инженер, химически процеси
 • Инженер, химически процеси в хранително-вкусовата промишленост
 • Инженер-химик, организация и икономика на фармацевтичното производство
Прочетено: 1,338 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!