Text: -A A +A

В тази единична група са обхванати лица, които: провеждат изследователска и експериментална работа в областта на химията; усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи; прилагат научни знания, свързани с химията, основно с цел изпитване, разработване и подобряване на материали, промишлени продукти и процеси.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2113

Длъжности за тази професионална група:

 • Химик
 • Химик-аналитик
 • Химик, дегергенти
 • Химик, корозия
 • Химик, кристалография
 • Химик, металургичен
 • Химик, молекулярен
 • Химик, неорганична химия
 • Химик, обработка на кожи
 • Химик, обработка на светлочувствителни материали
 • Химик, органична химия
 • Химик, петролен
 • Химик, пластмаса
 • Химик, полимери
 • Химик, производство на бои и лакове
 • Химик, производство на гума и гумени изделия
 • Химик, производство на хранителни продукти и напитки
 • Химик, стъкло
 • Химик, текстил
 • Химик, физикохимия
 • Химик, контрол на качеството
 • Химик, анализ на лекарствените продукти
 • Химик, биохимия
 • Химик, клинична химия
 • Химик, радиационна хигиена
 • Химик, радиобиология
 • Химик, санитарна химия
 • Химик, медицинска химия
 • Химик, токсикология
 • Химик, организация и икономика на фармацевтичното производство

Не включва:

 • Биохимик
 • Магистър-фармацевт
Прочетено: 1,343 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!