Text: -A A +A

Графичните и мултимедийните дизайнери проектират визуално и аудио-визуално съдържание за предаване на информация, използвайки печатни, филмови, дигитални или други форми на аудио-визуална медия. Те създават графични специални ефекти, анимация или други визуални изображения за приложение в компютърни игри, филми, музикални клипове, печатни медии и реклами.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2166

Графичните и мултимедийните дизайнери имат следните основни длъжностни задължения:

 • определят целите и изискванията на дизайна чрез кратка консултация с клиенти и заинтересовани страни;
 • провеждат проучвания и анализират функционалните комуникационни изисквания;
 • формулират дизайнерски концепции за конкретен обект;
 • изготвят скици, диаграми, илюстрации и планове за разясняване на дизайнерските концепции;
 • проектират комплексни графики и анимации за да удовлетворят функционалните, естетическите и творческите изисквания на дизайнерския проект;
 • създават двуизмерни и триизмерни изображения, представящи предмети в движение или илюстриращи процеси чрез използване на компютърна анимация или програми за моделиране;
 • представят дизайнерски решения на клиенти, управителни органи и на персонал, зает с производство и продажби;
 • избират, специфицират или препоръчват функционални и естетични материали и медии за публикуване, доставка или показване;
 • подробно описват и документират избрания дизайн;
 • контролират или осъществяват създаването на визуален или аудио-визуален продукт в избрана медия.

Длъжности за тази професионална група:

 • Компютърен аниматор
 • Художествен оформител
 • Експерт, предпечатна подготовка
 • Специалист, предпечатна подготовка
 • Мултимедиен дизайнер
 • Уеб дизайнер
 • Илюстратор
 • Графичен дизайнер
 • Дизайнер, печатни издания
 • Специалист, дигитални изкуства

Не включва:

 • Архитект, интериор
 • Проектант, уеб сайтове
 • Разработчик, мултимедия
 • Художник
 • Интериорен дизайнер
Прочетено: 3,278 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!