Text: -A A +A

В тази единична група са обхванати лица, които: провеждат научни изследвания и експериментални разработки в областта на геологията и геофизиката; усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи; проучват земните недра; изготвят геоложки карти; прилагат научни знания, свързани с геологията и геофизиката в сфери като добива на петрол, газ и минерали, опазването на водите, строителното инженерство, далекосъобщенията и навигацията.

Клас: Специалисти

Код по НКПД: 2114

Длъжности за тази професионална група:

 • Вулканолог
 • Геолог
 • Геолог, океанография
 • Геолог, палеонтолог
 • Геолог, стратиграф
 • Геолог, инженерна геология
 • Геолог, микропалеонтолог
 • Геолог, минен
 • Геолог, петрологография и вулканология
 • Геолог, търсене и проучване на нефтени и газови находища
 • Геомагнетист
 • Геоморфолог
 • Геофизик
 • Геофизик, вулканолог
 • Геофизик, геомагнетист
 • Геофизик, геоморфолог
 • Геофизик, ледолог (гласиолог)
 • Геофизик, океанограф
 • Геофизик, приложна геофизика
 • Геофизик, хидролог
 • Ледолог (гласиолог)
 • Микропалеонтолог
 • Минералог
 • Океанограф, геолог
 • Океанограф, геофизик
 • Палеонтолог
 • Петролог
 • Сеизмолог
 • Стратиграф
 • Хидроакустик
 • Хидрогеолог
 • Хидролог

Не включва:

 • Сондьор
 • Минен работник
Прочетено: 1,761 пъти Източник на статията: Портал Кариерист | 20.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!